Ordningsregler

 

1.      Åldersgräns för att hyra lokal i Folkets Hus Sjuntorp är 23 år.

2.      Vid hyra av lokal skall giltig legitimation uppvisas vid undertecknande av hyreskontrakt. (Vi förbehåller oss också rätten att be om referenser vid uthyrning.)

3.      Endast den hyrda lokalen får användas tillsammans med gemensamhets-utrymmen (såsom kök, entréhall och toaletter, om inget annat angetts).

4.      Vid hyra lämnas en kontant depositionsavgift på mellan 500–1500 kr beroende på typ av tillställning. Denna återfås vid återlämnande av nyckel* (förutsatt att allt är iordningställt, helt och rent. *Se nedan regler för eventuella undantag).

5.      Hyresgästen ansvarar för att inga obehöriga vistas i lokalen.

6.      Rökning är förbjuden i samtliga lokaler. Rökning får ske utomhus på parkering. Fimpar kastas ej på marken utan slängs på avsett ställe.

7.      Hyresgästen ansvarar för ordning såväl inomhus som utomhus.

8.      Hyresgästen ansvarar för att ingen gäst/obehörig vistas/parkerar på sidan/baksidan av huset samt blockerar infarten till baksidan då detta är en infart till boendes parkering.

9.      All form av eldning och rökmaskiner m.m. är förbjudet. Lämna inte levande ljus utan uppsikt, tänk på brandfaran! Hyresgästen ansvarar för att informera gäster om var nödutgångar finns.

10.    Hyresgästen ansvarar för kvarglömda saker.

11.    Vid fest får musik spelas på normal nivå fram till kl. 01.00. Lokalen skall vara utrymd senast 02.00. Ta hänsyn till omgivning, grannar och hyresgäster och håll en lämplig ljudnivå.

12.    Hyresgästen svarar själv för medtagande av dukar, servetter, hushållspapper, kökshanddukar och stearinljus/värmeljus.

13.    Hyresgästen ansvarar för att sopor sorteras i kompost och brännbart samt slängs i soptunnorna ute på parkeringen. Hyresgästen ansvarar också för medtagande av pant, burkar och kartong. Glas och plastförpackningar sorteras i angivna kärl i köket.

14.    Efter uthyrningen skall lokalen återlämnas i samma skick som den mottogs.

15.    Hyresgästen ansvarar för städningen av alla lokaler som nyttjats (glöm ej städning av entré, toaletter och kök utöver hyrd sal). Städvagn hittas i förrådet där stolar och bord förvaras i A-salen. Golven i A- samt B-salen är mycket känsliga. Det räcker att moppa/sopa golvet med något fuktad torrmopp (sprayflaska finns på städvagnen) samt att torka upp fläckar och spill med en fuktig trasa. .

16.    Eventuella skador på lokal och inventarier som gått sönder (såsom glas, porslin, stolar, bord etc.) SKALL rapporteras vid återlämnandet av nyckel (vi förbehåller oss rätten att behålla depositionsavgiften vid större skador samt även debitera ytterligare belopp motsvarande reparation och inköp av nya inventarier).

17.    Stolar och bord får flyttas och placeras efter eget tycke men skall ställas tillbaka på samma ställe som de stod från början. Dock är det ej tillåtet att blockera nödutgångar. Observera hur stolar och bord stod i lokaler och förråd. Det är inte tillåtet att blockera värme/ventilationsanläggningen samt tvättmaskinen och handfatet i förrådet.

18.    Om städning och/eller återställning av möbler ej är tillföreställande vid efter-följande inspektion tar vi ut en extra avgift.

19.    Hyresgästen ansvarar för att lokalerna är utrymda, släckta och låsta senast 02.00.

20.    Hyresgästen får ej hyra ut lokalen till tredje part.

21.    Om reglerna inte efterföljs eller om annan verksamhet än den som angivits vid hyrtillfället sker i lokalen har styrelsen för Folkets Hus Sjuntorp rätt att avhysa hyresgästen och samtliga personer som vistas i lokalen samt behålla avlagd depositionsavgift som straffavgift. Styrelsen har då också rätt att neka hyresgästen att hyra lokalerna i framtiden.